Zaštita metala

Metali, pre svega gvožđe i njegove legure, cink i aluminijum, zahvaljujući svojim karakteristikama i mogućnostima imaju primat u primeni u različitim industrijskim delatnostima. Mogućnost lakog oblikovanja, temperaturna otpornost, statička tvrdoća ali i cena samo su neke od osobina koje utiču na visoku zastupljenost metala u industriji. Međutim, loša osobina metala jeste da vrlo brzo oksidiraju, odnosno podložni su koroziji, čime gube svoje upotrebne prednosti. U prirodnim, ali i industrijskim uslovima, metali su izloženi stalnim oscilacijama temperature, vlazi, kiselim kišama, agresivnim korozivnim tečnostima i ostalim agresivnim materijama. Bez odgovarajuće antikorozivne zaštite metali bi u veoma kratkom vremenskom periodu potpali pod uticaj korozivnih agenasa i, nakon određenog vremena, postali bi potpuno neupotrebljivi, što bi dovelo do značajnih troškova i gubitaka. Da bi se to predupredilo, neophodno je definisati odgovarajući sistem antikorozivne zaštite, adekvatno pripremiti metalnu površinu koja se štiti, izvršiti kvalitetnu aplikaciju propisanog sistema antikorozivne zaštite i obaviti kontrolu i stručni nadzor nad izvršenim radovima kako bi se obezbedio dugi vek trajanja metala.
Zaštita metala premaznim sredstvima tj. bojom, je najzastupljenija metoda zaštite od korozije. Obzirom da se metal koristi u širokoj lepezi različitih industrijskih delatnosti, područja primene premaza su rasprostranjena, te možemo definisati glavna područja primene premaza za antikorozivnu zaštitu:

  • infrastrukturni objekti (mostovi; industrijska postrojenja; rezervoari; stubovi; montažne konstrukcije)
  • industrijska oprema i mašine;
  • građevinska, putna i poljoprivredna mehanizacija;
  • teretna i plovna vozila.