USLUGE

Izbor i projektovanje adekvatnog sistema antikorozivne zaštite metalnih površina i betona, stručno i profesionalno projektovanje tehnologije zaštite, tehnologije pripreme površine za zaštitu, tehnologije nanošenja premaza kao i stručni nadzor nad sprovedenim aktivnostima čine spektar usluga koje su naši zaposleni spremni da Vam pruže kako bi Vaš objekat, mašina, oprema ili vozilo bilo funkcionalno i bezbedno u dugom vremenskom periodu, ali i zadovoljilo najstrožije estetske zahteve. Sistemi antikorozivne zaštite koje preporučujemo obezbeđuju trajnost i funkcionalnost u zavisnosti od predviđenog veka trajanja sistema zaštite i prilagođeni su standardnim kategorijama atmosferske korozivnosti.  Važno je napomenuti da su sistemi antikorozivne zaštite koje predlažemo u potpunosti usaglašeni sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 12944 i atestirani od strane akreditovanih institucija, u zavisnosti od definisane kategorije atmosferske korozivnosti (C2, C3, C4, C5-I i C5-M) i zahtevanog veka trajanja sistema zaštite (kratak (L) – do 5 godina, srednji (M) – od 5-15 godina, dugi (H) – preko 15 godina).

Kako bismo obezbedili blagovremenu i pouzdanu isporuku naših premaza do krajnjih potrošača, u okviru kompanije posedujemo dostavna vozila za prevoz robe nosivosti do 3,50 t.

Poseban segment usluga koji smo, u saradnji sa našim poslovnim partnerima, spremni da Vam obezbedimo jeste kvalitetno i profesionalno izvođenje radova u oblasti antikorozivne zaštite metala i betona,  kao i proizvodnja i montaža metalnih (čeličnih) konstrukcija za objekte različite namene (proizvodni pogoni, skladišni objekti, prodajni objekti, sportski objekti, rezervoari, silosi, stubovi za rasvetu, telekomunikacije i energetiku, mostovske konstrukcije i dr.).