Naša kompanija

Kompanija „Astra – hem“ osnovana je 2002. godine u Šapcu. Osnovna delatnost kompanije je veleprodaja industrijskih premaza za metal, odnosno premaza koji se koriste za antikorozivnu zaštitu metala. Pored toga, u svom asortimanu nudimo širok spektar industrijskih premaza, mogućnost nijansiranja završnih premaza, usluge projektovanja sistema i tehnologije antikorozivne zaštite i dr. Saznaj više

Saradnja sa proverenim proizvođačima, maksimalna tehnološka podrška u smislu izbora i projektovanja odgovarajuće antikorozivne zaštite, tehnološki savremeni i cenovno konkurenti proizvodi kao i kvalitetan komercijalni, tehničko – tehnološki i logistički servis samo su neke od stvari koje nas čine pouzdanim poslovnim partnerom u oblasti premaza za antikorozivnu zaštitu metala.

Kvalitet usluge je osnova poverenja naših kupaca i odlučujući činilac naše uspešnosti. Blisko sarađujući sa našim kupcima formulišemo premaze koji zadovoljavaju njihove najstrožije zahteve u pogledu zaštite, trajnosti i lepote. Želimo biti fleksibilan i inovativan partner našim kupcima. Vaše zadovoljstvo našom uslugom je cilj svih naših aktivnosti.

Zadržavanje postojećeg asortimana visoko kvalitetnim, tehnološki savremenim, ekološko prihvatljivim i, pre svega, cenovno konkurentnim proizvodima, permanentno obogaćivanje asortimana proizvodima koji su prilagođeni potrebama modernog potrošača, stručno usavršavanje zaposlenih i usmerenost zaposlenih ka zadovoljenju potreba potrošača samo su neki od ciljeva koje nastojimo da ostvarimo kako bismo zadovoljili Vaša očekivanja i bili siguran i pouzdan partner u dugom vremenskom periodu.