„Zorka Color” predstavlja brend kompanije „Gudmark Group” iz Šapca. Kompanija „Gudmark Group” je dugogodišnji lider u oblasti premaza za antikorozivnu zaštitu na tržištu Srbije, koja od 2018. godine posluje pod sadašnjim imenom. Kompanija je osnovana 70-ih godina dvadesetog veka kao RO „Zorka boje”, da bi se u kasnijim godinama osamostalila i poslovala kao nezavisno preduzeće. Strukturnim promenama na početku dvadeset prvog veka kompanija menja ime u „Zorka Color”, da bi preuzimanjem od strane finske kompanije „Tikkurila” svom nazivu pridodala naziv akvizanta.  Zbog višegodišnje zastupljenosti na tržištima Srbije i okolnih zemalja, brend „Zorka Color” je „preživeo” sve promene i i dalje predstavlja prepoznatljiv kvalitet u oblasti boja i lakova.

Portfolio brenda „Zorka Color” upotpunjavaju premazi koji se koriste u antikorozivnoj zaštiti metala i betona, premazi za drvnu industriju, protivpožarni premazi, premazi za saobraćajnu signalizaciju i dekorativni premazi.