„Rembrandtin” je proizvođač boja i lakova koji posluje u okviru kompanije „Helios Group”. Sedište kompanije je u Beču, Republika Austrija. „Rembrandtin” je jedan od vodećih svetskih proizvođača industrijskih visokotehnoloških premaza kao što su boje za puteve, temperaturno-otporni premazi, premazi za antikorozivnu zaštitu metala i premazi za železnice. Decenije iskustva čine „Rembrandtin”-ove premaze pouzdanim i kvalitetnim za potrebe opšte industrije i automobilskog sektora.